daire tesisatında patlak boru test

Daire tesisatında patlak boru test yapan tesisatçı ustalar İstanbul Çözüm Merkezi firması Avrupa ve Anadolu Yakasında hizmet veriyoruz.

Teknolojide yaşanan gelişmeler bütün alanı etkilemiş ve etkilenen alanlarda çok ciddi gelişmeler yaşanmıştır. Gelişmelerin yaşandığı alanlardan bir tanesi de tesisatçılıktır. Özellikle su kaçağı tespiti noktasında çok büyük gelişmeler yaşanmış ve bununla beraber kolaylıklar sağlanmıştır. Eskiden su kaçakları tespit edilirken mutlaka kırma işleminin yapılması gerekmekteydi çünkü tesisatta bulunan boruların çok büyük bir bölümü duvarın içerisinde olduğu için bu borulara ulaşmadan kaçağın nerede olduğu hakkında fikir yürütülemezdi. Bundan dolayı tecrübeli ustalar tahmine dayalı deneme yanılma yöntemi ile su kaçağı tespiti yapmaya çalışırdı. Bu yöntem sırasında eve çok ciddi zararlar verilir ve işlem sonunda ev sahibi çok büyük bir maliyetle karşı karşıya kalırdı. Fakat teknoloji sayesinde artık daire tesisatında patlak boru test yapılmaktadır.

Daire tesisatında patlak boru testi yapılırken herhangi bir yeri kırmaya gerek yoktur. Çünkü kullanılan cihazlar duvarların içindeki boruları çok rahat bir şekilde görüntüleyebilmekte ve bunlara ait bilgileri aktarabilmektedir. Su kaçağı tespitinde kullanılan cihazlar, farklı teknolojileri kullanmaktadır. Bu cihazlardan bazıları şunlardır:

  • Su dinleme cihazı
  • Boru içi görüntüleme cihazı
  • Nemölçer cihazı
  • Termal kamera

Bu cihazlar sayesinde su kaçakları hem çok kısa sürede tespit edilmekte hem de evin zarar görmesi engellenmektedir. Örneğin nemölçer kullanılarak yapılan su kaçaklarının tespitinde duvarın içerisindeki nem ölçülmektedir. Bunun için nemölçerin duvara yaklaştırılması yeterli olmakta ve herhangi bir kırma işlemine gerek kalmamaktadır. Duvarın içindeki nem oranı kullanılarak da kaçağın tam yeri tespit edilmektedir.
Daire tesisatında patlak boru test yapılırken farklı durumlarda farklı cihazlar kullanılmaktadır. Örneğin kirli su tesisatındaki kaçağın tespiti için genellikle boru görüntüleme cihazları kullanılmaktadır. Bu cihazlar borunun içinden görüntüler aktarmak sureti ile kaçağın tam olarak nerede olduğunu çok rahat bir şekilde tespit edebilmektedir. Bu sayede herhangi bir kırma işlemi gerekmeksizin tespit edilen su kaçağı tamir edilerek sorun ortadan kalkmaktadır. Teknolojinin bu alanda sağlamış olduğu faydalar kısaca bu şekilde özetlense de bunlar dışında da kullanılan ve kolaylık sağlayan birçok cihaz bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda yapılan su kaçağı tespiti ile şu anda yapılan tespit karşılaştırıldığında gelişim daha net görülmektedir.

Be the first to comment

Leave a comment