Su kaçağını gösteren cihazlar

Su kaçağını gösteren cihazlar nelerdir ? temiz su borusunda su kaçağı görüntüleme termal kamera ile yapılır sıcak suya duyarlı bu kamera sayesinde noktasal olarak tespit edilir. Gider borularında ise kanal görüntüleme kamerası kullanılır.

Ev ya da işyerlerinde kullanılan boruların eskimiş ya da kalitesiz olması farklı sorunlara sebebiyet vermektedir. Bu sorunlardan en fazla karşılaşılanı su kaçaklarıdır. Su kaçakları borulardaki bağlantı noktalarındaki kullanılan kaynağın hatalı yapılmasından dolayı ya da borudaki üretim hatasından kaynaklanmaktadır. Bunlar en sık karşılaşılan nedenlerden olup bunlar dışında da farklı nedenler bulunmaktadır. su kaçaklarının tespiti noktasında teknolojik gelişmelerin çok büyük katkısı olmuştur. Bu gelişmeler neticesinde farklı cihazlar bu alanda kullanılmaya başlanmış ve özellikle su kaçağı tespiti noktasında çok etkili olmuşlardır. Eskiden su kaçaklarını tespit için tahmine dayalı deneme yanılma yöntemi kullanılmaktayken şimdilerde ise birbirinden farklı teknolojik cihazlar kullanılmaktadır. Akustik dinleme, boru görüntüleme ve su kaçağını gösteren cihazlar ile yapılmaktadır.

Su kaçağı tespitine yönelik kullanılan cihazların çalışma prensipleri genellikle birbirinden farklıdır. Bu farklılık su kaçağı tespiti için çok büyük bir avantaj oluşturmaktadır. Çünkü farklı durumlarda farklı yöntemler daha etkin sonuçların alınmasını sağlamaktadır. Örnek vermek gerekirse temiz su tesisatlarında akustik dinleme cihazları daha iyi sonuçlar verirken sıcak suların bulunduğu ısıtma sistemlerindeki su kaçakları için ise termal kameralar daha iyi sonuçlar vermektedir. Su kaçağını gösteren cihazlar normal tesisatta da yapılabilmekte fakat sıcak sudaki kadar hızlı sonuç vermemektedir. Bunun nedeni ise termal kameraların suyun oluşturduğu ısıyı görüntülemesi ve bu görüntünün yorumlanması ile su kaçaklarının tespit edilmesidir.

Su kaçağını gösteren cihazlar yapılırken borular çok rahat bir şekilde görüntülenebilmektedir. Boruların duvarın ya da zeminin içinde olması dahi bu görüntülemeye engel teşkil etmemektedir. Çünkü termal kameralar boruların yaymış olduğu ısıları görüntülemem kapasitesine sahip cihazlardır. Bu cihazlarla su kaçağı tespiti yapılırken borulardaki suyun oluşturduğu ısının düz bir hatta ilerlediği görülmektedir. Fakat su kaçağının olduğu bölgede bu düz hat bozulmakta ve ısının dağıldığı görülmektedir. Böylece su kaçağının tam olarak nerede olduğu kolayca anlaşılmakta ve tamir işlemi başlamaktadır. Su kaçağının yeri tespit edildikten sonra olabildiğince küçük bir kırılmakta ve hasarlı boruya ulaşılmaktadır. Daha sonra ise gerekli tamirat yapılmakta ve açılan alan tekrar kapatılmaktadır.

Be the first to comment

Leave a comment