tesisat içerisindeki su kaçaklarının tespiti için kameralar ve dinleme cihazları